aktyvaus poilsio vasaros stovykla
Svetainės meniu

Poilsiautojų elgesio taisyklės „Trako stovykloje“

 • Stovyklautojas turi saugoti stovyklos , savo ir kitų stovyklautojų turtą
 • Kiekviena stovykloje paimta priemonė turi būti grąžinta į vietą
 • Stovykloje vaikai klauso vadovo ir kitų stovyklos darbuotojų
 • Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešama stovyklos viršininkui
 • Pinigus, mobiliuosius telefonus pageidautina laikyti pas grupės vadovą seife

Draudžiama :

 • Savavališkai pasišalinti iš stovyklavietės teritorijos
 • Vartoti/platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energetinius gėrimus, rūkyti
 • Naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus
 • Palikti miegamąsias patalpas nakties miego metu
 • Ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus
 • Turėti daiktus, kurie keltų grėsmę gyvybei
 • Patalpose laikyti greitai gendančius maisto produktus
 • Maudytis vandens telkiniuose be vadovo leidimo

Primename:

 • Už mobiliųjų telefonų ar kitų brangių daiktų saugumą stovyklos darbuotojai neatsako
 • Už vaikų padarytą žalą atsako tėvai arba globėjai
 • Už grubų elgesio taisyklių pažeidimą poilsiautojai šalinami iš stovyklos, apie tai pranešama tėvams, globėjams, pinigai už kelialapį negrąžinami.