fbpx
aktyvaus poilsio vasaros stovykla
Svetainės meniu

Stovyklautojų elgesio taisyklės „Trako stovykloje“ :

 • Stovyklautojas turi saugoti stovyklos, savo ir kitų stovyklautojų turtą
 • Kiekviena stovykloje paimta priemonė turi būti grąžinta į vietą.
 • Stovykloje vaikai klauso vadovo ir kitų stovyklos darbuotojų.
 • Jei blogai jaučiatės ar susižalojote, privalote nedelsiant pranešti apie tai vadovui.
 • Visi vaistai turi būti saugomi pas vadovą. Nameliuose negalima turėti vaistų, išskyrus tuos, kuriuos leidžia  stovyklos vadovas (suderinęs su tėvais).
 • Mobilieji telefonai laikomi  stovyklos seife.
 • Išeidami iš namelio nepamirškite išjungti šviesą.
 • Jei kas nors sugestų, nelieskite ir nebandykite sutaisyti patys. Apie kiekvieną iškilusią problemą praneškite stovyklos vadovui.
 • Rekomenduojame laikytis tvarkos, kadangi kiekvienas stovyklautojas atsakingas už savo gyvenamąją aplinką. Kambariai tvarkomi reguliariai pačių stovyklautojų (dienotvarkėje numatytas laikas : Tvarkos „valanda “ 10:30 iki 11:00).
 • Mes vertiname gamtą, visus pastatus ir daiktus, kurie naudojami stovykloje. Kiekvienas stovyklautojas atsakingas už stovyklos švarą, kiekvienas susitvarko savo aplinką, ypač bendros paskirties vietas.
 • Prašytume į visus užsiėmimus , veiklas ir kt. renginius atvykti laiku. Juose dalyvauti.

Draudžiama :

 • Savavališkai pasišalinti iš stovyklavietės teritorijos draudžiama.
 • Vartoti/platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energetinius gėrimus, rūkyti draudžiama.
 • Naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus draudžiama. Laikykis taisyklės: gerbk save ir kitus.
 • Negalima palikti miegamųjų patalpų nakties miego metu.
 • Naktį draudžiama triukšmauti ir išeiti iš kambarių. Jeigu kas nors trikdo jūsų nakties poilsį, būtina pranešti vadovui arba budinčiam stovyklos darbuotojui.
 • Negalima ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus.
 • Negalima atsivežti ir turėti daiktų, kurie keltų grėsmę gyvybei.
 • Patalpose nelaikyti greitai gendančio maisto, gėrimų.
 • Maudytis vandens telkiniuose tik prižiūrint vadovui, kuris palydi iki vandens telkinio.

Primename:

 • Už mobiliųjų telefonų ar kitų brangių daiktų saugumą stovyklos darbuotojai neatsako, jei jie nebuvo padėti saugoti į stovykloje esantį seifą.
 • Už vaikų padarytą žalą atsako tėvai arba globėjai

Už grubų elgesio taisyklių pažeidimą poilsiautojai šalinami iš stovyklos, apie tai pranešama tėvams, globėjams, pinigai už kelialapį negrąžinami.